MEDLEM I ETISK HANDEL NORGE

Northug er medlem i Etisk Handel Norge (EHN). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Etisk Handel Norge (EHN) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i EHN forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.


CODE OF CONDUCT

Vi samarbeider tett med våre fabrikker og når vi inngår nye samarbeid må alle signere vår Code of Conduct. Denne er basert på «International Labour Organization (ILO)» sine retningslinjer. Avtalen skal sørge for et godt arbeidsmiljø, uten barnearbeid, diskriminering eller avstraffelser. Den skal også sikre rettferdig lønn og en trygg arbeidsplass.

Vi stiller også krav til at fabrikker gjør tiltak for å minimere skadelige virkninger på menneskers helse og miljø. Dette inkluderer å redusere forurensning, fremme effektiv og bærekraftig bruk av ressurser som energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport.

FABRIKKER OG LEVERANDØRER

NORTHUG TEKSTILER

This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more
Ok, Got It

Handlekurven din

×
Select Language